#

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapılmaktadır.
TYT’de; 40 Türkçe, Sosyal Bilimler; Coğrafya:(5 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru), Felsefe:(5 soru), Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru), Fizik(7 soru), Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru soru yöneltilecek olup sınav süresi 135 dakikadır.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır..
Sayısal puan için ilk oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Fen Bilimleri testleri;
Eşit ağırlık puanı için ilk oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testleri;
Sözel puan için ilk oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testleri çözülmelidir.
SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, 180 dakikalık sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Dil puanı için ilk oturum olan TYT ve son oturum olan YDT sınavlarına girmeleri yeterlidir.