#

LGS (Liselere Giriş Sınavı)

Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na öğrenci seçmek amacıyla yapılan merkezî sınavdır.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılmaktadır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanmakta olup, çoktan seçmeli 90 soru sorulmakta ve aynı gün yapılmaktadır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşmakta ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşmakta ve süresi 80 dakikadır.
Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlamaktadır.
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirmektedir. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmamaktadır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yönelmektedir.