#

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
ALES sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Buna bağlı olarak sınav sözel ve sayısal testlerden oluşmaktadır. Sınavda 50 matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 soru yer alır. Sınav süresi 150 dakikadır.
ALES sözel testinde sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.
Sayısal testinde ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Sınava Kimler Başvurabilir

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
 
Sınavın Geçerlilik Süresi kaç yıldır?

ALES sonuçlarının geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.
 
Sınav yılda kaç kez yapılmaktadır?

Sınav yılda üç kez tek oturum olarak yapılmaktadır. Birden fazla kez ALES'e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.

ALES puan türleri ve katsayıları ;

PUAN TÜRÜ            SAYISAL TESTİ      SÖZEL TESTİ
SAYISAL                               0,75                       0,25
SÖZEL                                   0,25                       0,75
EŞİT AĞIRLIK                      0,50                       0,50
 
Sınavda başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir?

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans başvurularında ALES önemli bir kriterdir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz